Nabídka vzdělávání na období duben – červen 2024

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuUncategorized

Pro zájemce plánujeme ještě do konce druhého pololetí školního roku 2023/2024 nabídnout následující vzdělávací programy: Hodnocení ve výuce cizích jazyků – webinář, Jak na ruskou výslovnost v české škole – webinář a nově připravený prezenční seminář Moderní výuka dalšího cizího jazyka na základní škole, který je určen pro vyučující cizích jazyků na 2. stupni základních škol (a v nižších ročnících víceletých gymnázií).