Jak na ruskou výslovnost v české škole – webinář: 30. 4. + 7. 5. 2024 (14:00 – 17:00 hodin)

Akreditace MŠMT č.j.: bez akreditace

Délka programu: 8 hodin

Forma programu: webinář – online v MS Teams (2 synchronní setkání v délce 4 hodin; v souladu s pravidly pro realizaci webinářů bude každé setkání rozděleno na dvě části v délce 90 minut, mezi nimi bude pauza nejméně 30 minut.)

Cena: 1 500 Kč

Anotace: Stejně jako nás ostatní posuzují podle toho, jak vypadáme a jak se oblékáme, při komunikaci naši partneři hodnotí úroveň jazyka v první řadě podle toho, jak náš projev zní. Výslovnost se tak stává vizitkou každého mluvčího. I velmi zajímavé informace nebude chtít nikdo poslouchat, pokud jim nebude rozumět. Výslovnost je navíc velmi úzce spojena s tím, zda dokážeme správně rozklíčovat význam toho, co nám ostatní sdělují, a to zejména prostřednictvím intonace. Dostupné učebnice ruštiny věnují zvukové stránce jazyka jen omezený prostor a praktický nácvik správné výslovnosti je ve výuce spíše okrajovou záležitostí, což je dáno také příbuzností ruštiny a češtiny. Účastníci vzdělávacího programu získají nový pohled na problematiku nácviku a procvičování výslovnosti českých žáků v ruském jazyce. V průběhu semináře si osvojí nejen řadu důležitých znalostí ze zkoumané oblasti, ale zejména se seznámí s metodami a technikami práce s výslovností žáků. Cílem semináře je upozornit účastníky na význam práce se zvukovou stránkou jazyka a seznámit je s postupy nácviku a procvičování ruské výslovnosti v českém prostředí.