PhDr. Jakub Konečný, Ph.D.

Vzdělání

2015: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta

 • Státní rigorózní zkouška v oboru Učitelství VVP pro 2. stupeň ZŠ a SŠ – ruský jazyk. Titul PhDr. získán 28. 11. 2015.

2011 – 2015: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta

 • Pedagogika – didaktika ruského jazyka a literatury (doktorský studijní program, prezenční studium); státní doktorská zkouška úspěšně složena 26. 6. 2014, disertační práce na téma Fonetická gramotnost českých žáků v ruském jazyce obhájena 7. 9. 2015.

2006 – 2011: Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta

 • Učitelství pro střední školy: ruský jazyk – základy společenských věd (titul Mgr. získán 25. 5. 2011 obhajobou diplomové práce Характеристика основных тенденций и изменений в языке, обусловленных развитием Интернет-коммуникации).

Zahraniční pobyty

 • květen – červen 2013: Moskevská státní univerzity M. V. Lomonosova, Filologická fakulta. Moskva, Ruská federace
 • únor – červen 2010: Státní institut ruského jazyka A. S. Puškina v Moskvě, Ruská federace
 • únor – červen 2008: Slezská univerzita v Katovicích, Polsko

Praxe

2014 – 31. 8. 2022: Gymnázium pod Svatou Horou, Příbram II, Balbínova 328;
1. 9. 2022 – dosud: Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 (nástupnický subjekt po sloučení gymnázií)

 • Středoškolský učitel ruského jazyka a základů společenských věd

2013 – dosud: Národní pedagogický institut ČR (dříve Národní institut pro další vzdělávání)

 • Krajský metodický kabinet Cizí jazyky (Středočeský kraj) – člen kabinetu
 • Krajský metodický kabinet Společenskovědní vzdělávání (Středočeský kraj) – člen kabinetu
 • Pracovní skupina pro revize RVP ZV – člen užší tvůrčí pracovní skupiny pro cizí jazyky
 • Nezávislá odborná komise MŠMT pro posouzení didaktických testů – člen komise delegovaný NPI ČR
 • Spolupráce jako člen/předseda odborné komise Ústředního kola konverzační soutěže v ruském jazyce
 • Spoluautor dokumentu Standardy pro základní vzdělávání – Další cizí jazyk – Ruský jazyk)

2013 – dosud: Univerzita Karlova v Praze

 • Pedagogická fakulta: odborný asistent Katedry rusistiky a lingvodidaktiky, lektor a garant programů DVPP (od 09/2014)
 • Pedagogická fakulta: asistent Katedry rusistiky a lingvodidaktiky (od 10/2013)

2011 – 2014: Univerzita Hradec Králové

 • Pedagogická fakulta: externí lektor Katedry slavistiky Pedagogické fakulty UHK (09/2011 – 08/2014)
 • Pedagogická fakulta: metodik projektu Littera – zvýšení kvality jazykového vzdělávání v systému počátečního školství (04/2011 – 08/2014)

2011 – 2014: Jazyková a vzdělávací agentura Lingva, Hradec Králové

 • lektor ruského jazyka

2010 – 2011: EuroTact, s.r.o., Hradec Králové

 • Překlad technického manuálu a překlady obchodních dokumentů z češtiny do ruštiny, korespondence a jednání s obchodními partnery z Ruské federace – export manager pro RF.

2009 – 2014: Mládež Českého červeného kříže, Praha

 • Prezident Mládeže Českého červeného kříže – zvláštní složky Českého červeného kříže (od roku 2009), člen Výkonné rady Českého červeného kříže (nejvyšší výkonný orgán Národní společnosti ČČK, od roku 2009). Lektorování kurzu pro hlavní vedoucí dětských táborů (2010, 2011, 2012, 2013, 2014).

2008 – 2012: Výzkumný ústav Pedagogický, Praha

 • Autor digitálních učebních materiálů a článků na portálu RVP.CZ.

Spolupráce s dalšími organizacemi

2020: Jazyková škola HELLO

 • Lektor kurzů letní školy pro učitele ruského jazyka (Čeladná)

2018 – dosud: Vzdělávací institut LETEC Learning and Teaching Centre, s.r.o.

 • Lektor kurzů s akreditací DVPP – ruský jazyk

2018 – dosud: Nakladatelství FRAUS

 • Konzultant jazykových publikací pro ruský jazyk

Absolvované kurzy a získané certifikáty

 • květen 2023: Ředitel manažer – kombinované kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení – podle §5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb. a § 5 vyhlášky č. 317/2005 Sb. (NPI ČR)
 • listopad 2022: Metodik a koordinátor ICT – akreditovaný vzdělávací program §9 Studium k výkonu specializačních činností (317/2005 Sb.) (Mgr. Radek Maca)
 • leden 2020: zadavatel pro studenty s PUP (CERMAT)
 • listopad 2019: zadavatel: didaktické testy společné části maturitní zkoušky, jednotná přijímací zkouška (CERMAT)
 • leden 2016: hodnotitel ústní maturitní zkoušky z cizího jazyka studentů s PUP (CERMAT)
 • říjen 2012: autor testových úloh k ústní části maturitní zkoušky z ruského jazyka (CERMAT)
 • červen 2012: Státní jazyková zkouška speciální překladatelská – překladatelství ruského jazyka (zkouška vykonána 8. června 2012 v Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy)
 • duben 2012: hodnotitel ústní maturitní zkoušky z ruského jazyka – základní i vyšší úroveň (CERMAT)
 • květen 2011: kurz pro hlavní vedoucí dětských táborů (akreditován MŠMT)
 • duben 2010: Mezinárodní jazyková zkouška ze všeobecného ruského jazyka na úrovni C1

Členství v organizacích

 • od roku 2013 – Jednota tlumočníků a překladatelů
 • od roku 2004 – Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o.s., okresní organizace Hodonín
 • od roku 2002 – Český červený kříž (v období 2002 – 2014 člen zvláštní složky – Mládeže ČČK)