Nabízím překlady všeobecných i odborných textů z ruského jazyka do češtiny a naopak. U odborných textů se zaměřuji zejména na oblast vzdělávání a výuky. Překlady jsou bez kulatého razítka.

Cena za překlad je vždy smluvní a vychází z doporučení Jednoty tlumočníků a překladatelů, jejímž jsem členem. Kalkulace nákladů za překlad je výhradně na základě objemu přeloženého textu (za normostranu). Za nadstandardní služby jsou účtovány příplatky, o nichž je klient předem informován a musí s nimi vyjádřit souhlas.