Letní škola pro učitele ruského jazyka na 2. stupni ZŠ a SŠ

Akreditace MŠMT č.j.: MSMT- 21486/2022-2-780

Délka programu: 24 hodin

Forma programu: prezenční setkání v délce 3 dnů

Cena: bude upřesněno

Anotace: Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s aktuálními novinkami v oblasti výuky ruštiny jako dalšího cizího jazyka. Absolventi programu získají znalosti o nových jevech v jazyce (aktuální slovní zásoba, tendence v oblasti výslovnosti a gramatiky) a rozvinou své didaktické dovednosti při praktických ukázkách práce s výukovými materiály (tištěnými i digitálními). Absolventi vzdělávacího programu se seznámí se zajímavými a užitečnými nástroji a zdroji využitelnými pro výuku ruského jazyka na 2. stupni základních škol a všech typech středních škol. Cílem vzdělávacího programu je také poskytnout vyučujícím prostor pro sdílení vlastních zkušeností a diskusi o aktuálních tématech a problémech, s nimiž se ve výuce potýkají.