Vítejte v nabídce vzdělávacích aktivit!

Vyučující ruského jazyka

si mohou vybrat z nabídky seminářů s akreditací v systému DVPP, v nichž se mohou dozvědět zajímavé a podnětné informace, které využití ve vlastní výuce a současně účastí získají možnost setkat se s kolegyněmi a kolegy z jiných škol, sdílet vlastní zkušenosti, diskutovat a vzájemně se obohacovat.

Vyučujícím všech cizích jazyků

nabízíme seminář, v rámci kterého se seznámí s aktuálními trendy a metodami hodnocení žáků ve výuce cizích jazyků.

Pro odborníky,

kteří by rádi předávali své znalosti, dovednosti, know-how či jen podporovali své začínající kolegy připravujeme kurz lektorských dovedností, který bude věnován tomu, jak správě motivovat, předávat informace, hodnotit a poskytovat zpětnou vazbu a mnoho dalšího.

Aktuální přehled nabízených programů

Nabídku průběžně aktualizujeme a doplňujeme. V současné době všechny programy nabízíme výhradně distanční formou (a to jak formou synchronních webinářů, tak i asynchronních vzdělávacích kurzů).