Rozvíjení digitální kompetence v hodinách ruského jazyka – webinář: 23. 11. + 30. 11. 2024 (12:30 – 16:00 hodin)

Akreditace MŠMT č.j.: MSMT-532/2022-1-116

Délka programu: 8 hodin

Forma programu: webinář – online v MS Teams (2 synchronní setkání v délce 4 hodin; v souladu s pravidly pro realizaci webinářů bude každé setkání rozděleno na dvě části v délce 90 minut, mezi nimi bude pauza nejméně 30 minut.)

Cena: 1 500 Kč

Anotace: Revize rámcového vzdělávacího programu rozšiřuje existující klíčové kompetence o novou – digitální kompetenci, kterou budou u svých žáků rozvíjet vyučující ve všech předmětech. Absolvent vzdělávacího programu získá znalosti o digitální kompetenci (v kontextu klíčových kompetencí), osvojí si dovednosti, díky nimž nejen dokáže hodnotit učební úlohy v učebních souborech pro výuku ruského jazyka v kontextu jejich využitelnosti pro rozvoj digitální kompetence, ale také dokáže sám navrhnout učební úlohy (s využitím odpovídajících metod, postupů a nástrojů), prostřednictvím kterých bude rozvíjet digitální kompetenci svých žáků. Absolvent vzdělávacího programu dále získá znalosti o nástrojích, které lze ve výuce využít a v průběhu vzdělávacího programu bude rozvíjet své dovednosti v aktivním používání těchto nástrojů.