Obtížné jevy v ruském jazyce – webinář

Akreditace MŠMT č.j.: MSMT-532/2022-1-116

Délka programu: 8 hodin

Forma programu: cyklus webinářů – online (celkem proběhnou 4 setkání, každé v délce 90 minut. Každé setkání bude zaměřeno na jedno téma.)

Cena: 1 500 Kč

Anotace: Příbuznost češtiny a ruštiny s sebou přináší nejen výhody, ale také komplikace, které se projevují typickými chybami způsobenými interferencí mateřského jazyka žáků. Tyto chyby postihují všechny jazykové roviny. Tento fenomén, označovaný jako „česká ruština“ je velmi dobře popsán zejména v předrevolučních publikacích věnovaných didaktice ruštiny. Vzdělávací akce je realizována formou webináře a je rozdělena do čtyř setkání, z nichž každé je věnováno jednomu jazykovému prostředku (jedné rovině jazyka). Absolventi vzdělávací se seznámení s nejčastějšími typickými chybami, kterých se Češi v ruštině dopouštějí. Získají znalosti vedoucí k porozumění těmto chybám a opodstatnění jejich vzniku. Zejména však po absolvování webináře budou vybaveni dovednostmi a nástroji, které mohou využít při práci s těmito jevy, a to jak ve fázi jejich nácviku (tj. při seznamování se s ruštinou), tak i v pozdějších etapách výuky ruštiny, kdy je často nezbytná jejich korekce.