Akreditace MŠMT

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuUncategorized

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy udělilo dne 14. 03. 2022 vzdělávací instituci PhDr. Jakub Konečný, Ph.D. (JKON – Jakub Konečný) akreditaci. Současně také byla získána akreditaci pro realizaci dvou vzdělávacích programů ve formě webináře a jednoho prezenčního semináře. Více informací, nabídka programů i odkaz na přihlášku – v menu DVPP.