JKON

PhDr. Jakub Konečný, Ph.D.

DSC_0730_PO

Předpoklady pro výkon činností:

Vzdělání:

2015

Státní rigorózní zkouška v oboru Učitelství VVP pro 2. stupeň ZŠ a SŠ – ruský jazyk. Titul PhDr. získán 28.11.2015.

2011 – 2015

Pedagogika – didaktika ruského jazyka a literatury (doktorský studijní program, prezenční studium); státní doktorská zkouška úspěšně složena 26.6.2014, disertační práce obhájena 7.9.2015.

2006 – 2011: Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta

Učitelství pro střední školy: ruský jazyk – základy společenských věd (titul Mgr. získán 25. května 2011 obhajobou diplomové práce Характеристика основных тенденций и изменений в языке, обусловленных развитием Интернет-коммуникации).

Zahraniční pobyty:

květen – červen 2013: Moskevská státní univerzity M. V. Lomonosova, Filologická fakulta. Moskva, Ruská federace

únor – červen 2010: Státní institut ruského jazyka A. S. Puškina v Moskvě, Ruská federace

únor – červen 2008: Slezská univerzita v Katovicích, Polsko

Absolvované kurzy a získané certifikáty:

leden 2016: hodnotitel ústní maturitní zkoušky z cizího jazyka studentů s PUP (CERMAT)

říjen 2012: autor testových úloh k ústní části maturitní zkoušky z ruského jazyka (CERMAT)

červen 2012: Státní jazyková zkouška speciální překladatelská – překladatelství ruského jazyka (zkouška vykonána 8. června 2012 v Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy)

duben 2012: hodnotitel ústní maturitní zkoušky z ruského jazyka – základní i vyšší úroveň (CERMAT)

květen 2011: kurz pro hlavní vedoucí dětských táborů (akreditován MŠMT)

duben 2010: Mezinárodní jazyková zkouška ze všeobecného ruského jazyka na úrovni C1

Praxe:

2014 – dosud: Gymnázium pod Svatou Horou, Balbínova 328, Příbram II

Středoškolský učitel ruského jazyka

2013 – dosud: Univerzita Karlova v Praze

Pedagogická fakulta: odborný asistent Katedry rusistiky a lingvodidaktiky (od 09/2014)

Pedagogická fakulta: asistent Katedry rusistiky a lingvodidaktiky (od 10/2013)

2011 – 2014: Univerzita Hradec Králové

Pedagogická fakulta: externí lektor Katedry slavistiky Pedagogické fakulty UHK (09/2011 – 08/2014)

Pedagogická fakulta: metodik projektu Littera – zvýšení kvality jazykového vzdělávání v systému počátečního školství (od 04/2011)

2011 – 2014: Jazyková a vzdělávací agentura Lingva, Hradec Králové

lektor ruského jazyka

2010 – 2011: EuroTact, s.r.o., Hradec Králové

Překlad technického manuálu a překlady obchodních dokumentů z češtiny do ruštiny, korespondence a jednání s obchodními partnery z Ruské federace – export manager pro RF.

2009 – 2014: Mládež Českého červeného kříže, Praha

Prezident Mládeže Českého červeného kříže – zvláštní složky Českého červeného kříže (od roku 2009), člen Výkonné rady Českého červeného kříže (nejvyšší výkonný orgán Národní společnosti ČČK, od roku 2009). Lektorování kurzu pro hlavní vedoucí dětských táborů (2010, 2011, 2012, 2013, 2014).

2008 – 2012: Výzkumný ústav Pedagogický, Praha

Autor digitálních učebních materiálů a článků na portálu RVP.CZ.

Členství v organizacích:

od roku 2014 – Česká asociace rusistů

od roku 2013 – Jednota tlumočníků a překladatelů

od roku 2004 – Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o.s., okresní organizace Hodonín

od roku 2002 – Český červený kříž (v období 2002 – 2014 člen zvláštní složky – Mládeže ČČK)

Comments are closed.