Překlady

Překlady

Překlady textů z ruštiny do češtiny i z češtiny do ruštiny. V případě překladů do ruštiny garantuji správnost (všechny takové texty jsou konzultovány s rodilými mluvčími).

Cena překladu se řídí ceníkem platným od 1. března 2013.

Jazyková korektura textů

Jazyková a stylistická korektura vámi napsaných ruských textů (např. může jít o různé dopisy, eseje, zápočtové práce či jiné psané texty).

Cena korektury se řídí ceníkem platným od 1. března 2013.

Svou potávku nebo dotazy zasílejte na email mail(at)jkon.cz.

Comments are closed.