Jazykové kurzy

Nabídka platí pro Hradec Králové (po dohodě okolí)

Výuka ruského jazyka

Nabízím kurzy ruského jazyka na míru – délka vyučovací hodiny, počet hodin týdně a celkem, velikost skupiny (individuální či skupinová výuka) učební materiál a témata – vše záleží na domluvě s klientem. Na míru pak zpracuji učební plán, ve kterém budou zohledněny vše dohodnuté parametry.

Úroveň: úplný začátečník – pokročilý uživatel jazyka (úrovně A1 – B2 podle SERRJ).

Zaměření: všeobecný ruský jazyk, obchodní ruština.

Kromě standardních prezenčních kurzů nabízím také emailové či virtuální konzultace (Skype, Facebook).

Speciální kurzy: příprava k maturitě, příprava k přijímacím zkouškám, ke státní zkoušce, konverzace v ruském jazyce.

Cena: od 200,- Kč za 45 minut (konkrétní částka závisí na domluvě a nastavení parametrů kurzu).

Výuka českého jazyka pro rusky mluvící cizince

Nabízím individuální či skupinové kurzy češtiny pro cizince, jejichž mateřštinou či komunikativním jazykem je ruština. Výuka bude zaměřena na základní konverzační témata a gramatické jevy, zohledněna bude interference ruského jazyka – důraz tedy bude kladen na ty jevy, které mohou mluvčím působit problémy právě vlivem jejich mateřštiny či znalosti ruštiny na úrovni rodilého mluvčího.

Cena: od 200,- Kč za 45 minut (konkrétní částka závisí na domluvě a nastavení parametrů kurzu).

Svou potávku nebo dotazy ke kurzům zasílejte na email mail(at)jkon.cz.

Comments are closed.